【kubet mobile】iOS 16 có gì mới: Cá nhân hóa sâu hơn, đã có danh sách máy ...

 人参与 | 时间:2023-03-27 19:23:29
ógìmớiCánhânhóasâuhơnđãcódanhsáchmáBiểu tượng phần trăm pin: Tính năng cực kì đáng giá đối với người dùng iPhone thế hệ cũ, iOS 16.1 đã bật hiển thị phần trăm pin cho iPhone XR, iPhone 11, iPhone ... 顶: 47踩: 7237